Seniorhuset Pasendo

Privata Seniorhemmet Pasendo

Service

Individuell service med omtanke och mänskligt bemötande

Serviceinnehållet hos oss utgår från kundens hälsotillstånd, personliga önskemål och förväntningar. Servicebehoven uppdateras enligt önskemål och även regelbundet i samband med genomgången av vård- och rehabiliteringsplanerna. Liksom Kimitoön, är även Pasendo tvåspråkigt – vi talar både svenska och finska.

Vi har satsat på tillgängligheten både inomhus och utomhus. Tack vare vår nyinstallerade hiss är utrymmena i huset tillgängliga för alla. På de egna balkongerna och terasserna kan man dricka morgonkaffe, njuta av solen eller pyssla med växter och blommor. Våra kunder kan välja att delta i gemensamma aktiviteter som huset erbjuder, eller att syssla med sina egna hobbyn på egen hand. Det finns ett mångsidigt utbud av sysselsättning året runt både inom huset och på Kimitoön.

Vi erbjuder våra kunder
 • Det egna kökets måltider: morgonmål, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål
 • Städning av bostaden
 • Klädvård
 • Mångsidig sysselsättning individuellt eller tillsammans med andra
 • Trygghet och jour enligt behov dygnet runt
 • Sjukvårdstjänster
Vid behov i Pasendo eller i närheten i Kimito:
 • Sjukvårdstjänster
 • Fotvårdstjänster
 • Fysioterapi tjänster
 • Frisör- och barberartjänster
 • Massörs tjänster

Personalen – till din tjänst

Pasendos professionella och trevliga personal ansvarar för kundernas välmående och vård. Vi sköter om vård- och rehabiliteringshelheten. Hos oss löper vardagen smidigt och säkert.

Jonna.moberg@pasendo.fi

Vår verkställande direktör Patrik ”Patte” Sjöblom är privatföretagare inom socialvården sedan många år tillbaka. Som den mångsidiga man han är, kan man hitta honom med hammaren i handen, bakom skrivbordet eller med sleven i handen i köket.

”Jag har sedan liten vuxit upp med att alla är jämlika. Det är min utgångspunkt i allt jag gör. Till mina styrkor hör god vilja och förmåga att modigt ta tag i saker och ting. Jag är inte en ledare högt uppe i elfenbenstornet, utan en människa som finns med i vardagen. Du kan kontakta mig när som helst.”  Patte

Pattes kontaktuppgifter: 0440 167 800

Hemvårdsservice

Förutom serviceboende erbjuder vi även vård och stöd åt dem som bor hemma. Med hjälp av hemservice kan man förbättra kundens förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet. Hemservice ger också trygghet i vardagen. Kostnaderna för hemservice är avdragbara i beskattningen. Serviceinnehållet skräddarsys enligt kundens önskemål, oberoende om det gäller enskilda hembesök eller en långvarig, fortlöpande form av service. Med hjälp av hemservice kan rehabilitering efter sjukhusvistelse ordnas tryggt i hemmet.
Obs! Man kan också kombinera hemservice med kortvarigt intervallboende i Pasendo.

I hemservicen kan ingå t ex

 • Städning
 • Klädvård
 • Hjälp med butiks- och apoteksärenden
 • Matlagning till vardag eller fest
 • Hjälp med den personliga hygienen
 • Ledsagarhjälp till läkarmottagningen eller andra ställen
 • Annan personlig hjälp
 • Medicinsk hjälp
 • Sjukvårdstjänster

Mottagning

På Pasendo har vi också en egen mottagning. På mottagning kan man bl.a få hjälp med

 • Injektioner
 • Sårvård
 • Medicindelning
 • Blodtrycksmätning
 • Sockermätning
 • Samtalsstöd
 • Bedömning av vårdbehov
 • Anhörigstöd
 • Socialservice hjälp ex. bidragsansökningar

RING så ordnar vi det mesta!

”Gott bemötande, trygghet och en positiv anda” ”Kom ihåg att du är världefull”  ”Jonna”

Ansvarig sjukskötare Jonna Moberg 044 974 9655

E-post : jonna.moberg@pasendo.fi

Eget kök

I Pasendos eget kök hittar man inte halvfabrikat: våra kockar tillreder själv måltiderna från början till slut. Hos oss är även gäster välkomna till vår öppna, gemensamma matsal.

Pattes Bostäder – Asunnot Ab Oy – Finskt företag inom vårdbranschen sedan 2008

Vårt företag erbjuder även rehabiliterande stödboende åt kunder som behöver stöd, handledning och uppmuntran i vardagen. Målsättningen är att hjälpa kunden planera, upprätthålla och utveckla sitt eget liv så, att hen i framtiden kan bo och integrera sig självständigt i samhället
Vi erbjuder rehabiliterande stödboende på två hemtrevliga enheter, Vreta-huset nära Kimito centrum och Pattes Pensionat i Lammala i Västanfjärd. Mental och missbrukar problematik är vår målgrupp men vi sköter även annan slags problematik. Vi bygger upp individuella vårdplaner och arbetar mångprofessionellt. Vi hjälper klienter att återfå balans i livet igen för att klara av att bo självständigt eller med hjälp av hemvård. På stödboende kan man vara en kortare eller för en längre period, beroende på behovet. Vi arbetar alltid utgående från klienten men har även ett tätt samarbete med anhöriga.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram